Unia Europejska

Informujemy, iż przedsiębiorstwo MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

„ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • poszerzenie oferty o nowe produkty – praso-wtryskarkę EPDM, praso-wtryskarkę TP, odkurzacz do pyłów, wygrzewarkę do form, transporter do profili, podest roboczy, regał do przechowywania form, stół montażowy, stół do czyszczenia części i podstawę do maszyn,
  • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
  • wdrożenie działań w obrębie marki,
  • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce i utworzenie nowych działów,
  • wyposażenie i automatyzacja ciągu technologicznego celem produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

  1. Wdrożeniae do oferty o nowe produkty – praso-wtryskarkę EPDM, praso-wtryskarkę TP, odkurzacz do pyłów, wygrzewarkę do form, transporter do profili, podest roboczy, regał do przechowywania form, stół montażowy, stół do czyszczenia części i podstawę do maszyn.
  2. Rebranding marki oraz stworzenie submarek.
  3. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
  4. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.
  5. Rozwój firmy i wzmocnienie pozycji rynkowej.

Wartość projektu: 4 652 976,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 916 424,34 PLN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadaj nam pytanie. Otrzymasz rozwiązanie.

Sprawdź, ile wiemy o produkcji.

ADRES

MAX-SYSTEM sp. z o.o sp.k
39-200 Dębica
ul. Transportowców 8

EMAILS

bok@max-system.pl
service@max-system.pl

TELEFON / FAX

tel. [+48] 14 681 23 00
fax. [+48] 14 692 69 40

SOCIAL