INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 7/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Frezarka pionowa ciężka konwencjonalna” MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci frezarki pionowej ciężkiej konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PR

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 6/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Tokarka konwencjonalna” MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci tokarki konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDR

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 5/UD/1.4IIE dotyczącego realizacji usług doradczych tj. „Zaprojektowanie produktów” MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYST

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci frezarki pionowej ciężkiej konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzó

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci tokarki konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych związanych z zaprojektowaniem produktów w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkure

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 4/UD/1.4IIE dotyczącego realizacji usług doradczych tj. „Zaprojektowanie działań związanych z marką” MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu działań związanych z marką w ramach projektu p

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych związanych z zaprojektowaniem działań związanych z marką w ramach projektu pn. „ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działani

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/WNIP/1.4IIE dotyczącego dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. „Oprogramowanie do zarządzania produkcją” MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowanie do zarządzania produkcją w

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania do zarządzania produkcją w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działa