INFORMACJA O WYNIKACH POSTęPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/DST/1.4IIE

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC i Frezarka CNC”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci tokarki CNC i frezarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX- SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.