INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/WNIP/1.4IIE 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/WNIP/1.4IIE dotyczącego dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. „Oprogramowanie do zarządzania produkcją”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowanie do zarządzania produkcją w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.