Informujemy, iż przedsiębiorstwo MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 4 301 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 69.74%