Informujemy, iż firma MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Strategia wzornicza kluczowym elementem rozwoju spółki Max-System”

Celem głównym projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjności opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynku Max-System

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 89 250,00 PLN