Wykonujemy Inwestycje z dziedzinyHydrauliki siłowej budowa układów centralnego smarowania, budowa agregatów hydraulicznych
Automatyka przemysłowa budowa nowych procesów, modernizacja istniejących systemów
Elektrotechnika i Energetyka kompleksowego projektowania, prefabrykacji oraz dostawy rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, budowa instalacji elektrycznych
Pneumatyka projektowanie, budowa instalacji peumatycznych oraz modernizacja istniejących instalacji


Proponujemu mobilny serwis w zakresie


Hydrauliki siłowej obejmujący:

Obsługa stałoserwisowa przedsiębiorst: Zarządzanie Środkami Chemicznymi TFM, Zarządznie Gospodarką Smarowniczą TLM, Utrzymanie Ruchu Systemów Technologicznych MEPHA 24
Serwis mobilny: dojazdowy serwis diagnostyczny, olejowy i remontowy
Badania i analizy: pomiary, badania i analizy wykonane w trybie serwisowymi laboratoryjnymi
Dostawy: Środków smarnych i technologicznych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

Automatyka przemysłowa:

Obsługa stałoserwisowa przedsiębiorst: Utrzymanie Ruchu Systemów Technologicznych
Serwis mobilny: dojazdowy serwis diagnostyczny i remontowy
Dostawy: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

Elektro-energetyka:

Obsługa stałoserwisowa przedsiębiorst: Utrzymanie Ruchu Systemów Technologicznych
Serwis mobilny: dojazdowy serwis diagnostyczny i remontowy
Dostawy: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

Pneumatyka:

Obsługa stałoserwisowa przedsiębiorst: Utrzymanie Ruchu Systemów Technologicznych
Serwis mobilny: dojazdowy serwis diagnostyczny i remontowy, detekcja
Dostawy: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

Serwis mechaniczny:

Obsługa stałoserwisowa przedsiębiorst: Utrzymanie Ruchu
Serwis mobilny: dojazdowy serwis diagnostyczny i remontowy
Dostawy: materiałów eksploatacyjnych i części zamiennychProdukty własneOferujemy profesjonalne przenoiśniki wszelkiego rodzaju, taśmowe, rolkowe, dojezdne, zakrężne, z zasypem i inne
Przenośniki wykonywane są do wszelkiego rodzaju przemysłu między innymi: chemicznego, spożywczego, gumowego, transportu odpadów, kopalnianego wykonywane ze stali czarnej, odkuwek i stali nierdzewnej wykorzystywanej między innymi w przemyśle spożywczym i chemicznym istnieje możliwość dopasowania taśmociąguy do istniejącej linii wraz z uruchomieniem.

Osłony:

Osłony do wszelkiego rodzaju urządzeń: linie produkcyjne, maszyny do obróbki skrawania
(dostosowanie urządzeń do spełnienia minimalnych wymogów bezpieczeństwa) oraz inne według potrzeb

Energetyka:

Stabilizatory napięcia, szafy sterownicze


Galeria

All rights reserved 2016 © Max-System.pl