Dębica, dn. 11.08.2022r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC i Frezarka CNC”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci tokarki CNC i frezarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX- SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/DST/1.4IIE_CZĘŚĆ I.
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/DST/1.4IIE_CZĘŚĆ II.

Dębica, dn. 27.07.2022r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Wiertarko-frezarko-wytaczarka pozioma”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/DST/1.4IIE.

Dębica, dn. 07.06.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Wiertarko- frezarko-wytaczarka pozioma”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 2/DST/1.4IIE.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Dębica, dn. 03.06.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC i Frezarka CNC”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci tokarki CNC i frezarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – Załącznik nr 3.