Dębica, dn. 20.06.2023r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 7/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Frezarka pionowa ciężka konwencjonalna”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci frezarki pionowej ciężkiej konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/DST/1.4IIE.

Dębica, dn. 22.05.2023r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 6/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Tokarka konwencjonalna”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci tokarki konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/DST/1.4IIE.

Dębica, dn. 26.04.2023r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 5/UD/1.4IIE dotyczącego realizacji usług doradczych tj. „Zaprojektowanie produktów”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/UD/1.4IIE.

Dębica, dn. 13.04.2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Frezarka pionowa ciężka konwencjonalna”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci frezarki pionowej ciężkiej konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 7/DST/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Dębica, dn. 06.04.2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Tokarka konwencjonalna”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci tokarki konwencjonalnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/DST/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Dębica, dn. 03.04.2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług doradczych tj. „Zaprojektowanie produktów”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych związanych z zaprojektowaniem produktów w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 5/UD/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane w zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.

Dębica, dn. 23.03.2023r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 4/UD/1.4IIE dotyczącego realizacji usług doradczych tj. „Zaprojektowanie działań związanych z marką”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu działań związanych z marką w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/UD/1.4IIE.

Dębica, dn. 23.02.2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług doradczych tj. „Zaprojektowanie działań związanych z marką”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych związanych z zaprojektowaniem działań związanych z marką w ramach projektu pn. „ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/UD/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane w zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w realizacji kompleksowych usług – Załącznik nr 4.

Dębica, dn. 27.01.2023r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 3/WNIP/1.4IIE dotyczącego dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. „Oprogramowanie do zarządzania produkcją”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowanie do zarządzania produkcją w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/WNIP/1.4IIE.

Dębica, dn. 22.12.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WNIP/1.4IIE dotyczące dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. „Oprogramowanie do zarządzania produkcją”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania do zarządzania produkcją w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/WNIP/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór oświadczenia o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane w zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.

Dębica, dn. 11.08.2022r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC i Frezarka CNC”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci tokarki CNC i frezarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX- SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/DST/1.4IIE_CZĘŚĆ I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/DST/1.4IIE_CZĘŚĆ II.

Dębica, dn. 27.07.2022r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych tj. „Wiertarko-frezarko-wytaczarka pozioma”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/DST/1.4IIE.

Dębica, dn. 07.06.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Wiertarko- frezarko-wytaczarka pozioma”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/DST/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Dębica, dn. 03.06.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC i Frezarka CNC”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci tokarki CNC i frezarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – Załącznik nr 3.